Isayev, N., и J. Mamatov. «IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH». Журнал математики и информатики, т. 1, вып. 3, октябрь 2021 г., https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/2792.