[1]
N. Isayev и J. Mamatov, «IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH», matinfo, т. 1, вып. 3, окт. 2021.