[1]
S. Usarov, N. . Isayev, и U. . O’rolov, «UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTAB O‘QUVCHILARIGA MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA ASOSIY METODLAR VA ULARNING DIDAKTIK TAMOYILLARI.», matinfo, т. 1, вып. 3, сен. 2021.