Ergashev , B. . ., Qazibekov, M., Usarov , S. . . и Mamatov , J. . (2021) «ZAMONAVIY TA’LIMDA SAMARALI O’QITISHNING BA’ZI SHAKLLARI VA TURLARI.», Журнал математики и информатики, 1(3). доступно на: https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/2563 (просмотрено: 26июнь2022).