ABDUVOHIDOVA, M. TALABALARNING MATN BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA GRAFIK ORGANAYZERLAR . Журнал математики и информатики, v. 1, n. 3, 4 окт. 2021.