USAROV, S.; ISAYEV , N. .; O’ROLOV , U. . UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTAB O‘QUVCHILARIGA MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA ASOSIY METODLAR VA ULARNING DIDAKTIK TAMOYILLARI. Журнал математики и информатики, v. 1, n. 3, 27 сен. 2021.