Usarov, S., Isayev , N. ., & O’rolov , U. . (2021). UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTAB O‘QUVCHILARIGA MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA ASOSIY METODLAR VA ULARNING DIDAKTIK TAMOYILLARI. Журнал математики и информатики, 1(3). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/2565