(1)
Oltinbekova, M. Xosmas Matritsadan M-Darajali Ildizni Chiqarish. matinfo 2022, 2.