(1)
Abduxakimov, S.; Mamatov, J.; Esirgapov , J. MARKOV ZANJIRILARI UCHUN ERGODIK TEOREMA . matinfo 2021, 1.