(1)
Usarov, S.; Isayev , N. .; O’rolov , U. . UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTAB O‘QUVCHILARIGA MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA ASOSIY METODLAR VA ULARNING DIDAKTIK TAMOYILLARI. matinfo 2021, 1.