(1)
Ergashev , B. . .; Qazibekov, M.; Usarov , S. . .; Mamatov , J. . ZAMONAVIY TA’LIMDA SAMARALI O’QITISHNING BA’ZI SHAKLLARI VA TURLARI. matinfo 2021, 1.