[1]
Isayev, N. и Mamatov, J. 2021. IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH. Журнал математики и информатики. 1, 3 (окт. 2021).