[1]
Abduvohidova, M. 2021. TALABALARNING MATN BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA GRAFIK ORGANAYZERLAR . Журнал математики и информатики. 1, 3 (окт. 2021).