Опубликован 2022-03-16

MAPLE TIZIMIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Аннотация


Maple dasturiy majmuasining dastlabki muhiti 1980 yilda Kanadaning
Waterloo Inc firmasi tomonidan ishlab chiqilgan. Hozirgacha u mukammallashib
yangi muhitlari yaratildi. Maple yuzlab operator, buyruq va funksiyalarni o‘z ichiga
olgan kutubxonaga ega. Ushbu dasturiy majmuada katta hajmdagi masalalarni
dasturlashsiz yechish imkonini beradi. Bunda foydalanuvchi masalani yechish
algoritmini tuzishi va uni bajaradigan Maplening buyruq va funksiyalarni ishlatadi.
Shuningdek dasturiy majmuada matematik va muxandislik hisoblashlarini
bajarishga mo‘ljallangan dasturlashning integrallashgan tizimi ham mavjud.

Как цитировать


Nuraliyev, T. (2022). MAPLE TIZIMIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI. Журнал математики и информатики, 2(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/5342

Библиографические ссылки


Dyakonov V.P. Maple 6: uchebnыy kurs. SPb.: Piter, 2001.

Dyakonov V.P. Matematicheskaya sistema Maple V R3/R4/R5. M.: Solon, 1998.

Manzon B.M. Maple V Power Edition. M.: Filin’, 1998.

Govoruxin V.N., Sibulin V.G. Vvedeniye v Maple V. Matematicheskiy paket dlya vsex. M.: Mir, 1997.

Proxorov G.V., Ledenev M.A., Kolbeyev V.V. Paket simvolnыx vыchisleniy Maple V. M.: Petit, 1997.

Bugrov Ya.S., Nikolskiy S.M. Elementы lineynoy algebrы i analiticheskoy geometrii. M.: Nauka. 1989.

Mamatov, J., & Yoldoshev, A. (2021). Geometrik mazmundagi masalalarni orgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALAR, ULARNI TARIXIY MA’LUMOTLARDAN FOYDALANIB YECHISHNING METODIK MASALALARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALARNI OQITISHDA TARIXIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J., & Yo’ldoshev, A. (2021). MATEMATIK TA’LIMDA AXBOROT-KOMUNIKATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J. (2021). O’Q SIMMETRIYASINING KOORDINATALARDA BERILISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). UCHBURCHAK YUZINI TOPISHDA MEDIANA FORMULASI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J., & Bosimova, D. (2021). MAKTAB MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., Sidiyorov, S., & Mamatov, J. (2021). NOCHIZIQLI SISTEMALARDA BIFURKATSION HOLATLARNI ANIQLASH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). SONNING BUTUN VA KASR QISMIGA DOIR TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Xolboyev, J. (2021). BAZI TASODIFIY MIQDORLARNING TAQSIMOT VA XARAKTERISTIK FUNKSIYALARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Esirgapov, J. (2021). MARKOV ZANJIRILARI UCHUN ERGODIK TEOREMA. Журнал математики и информатики, 1(4).

Isayev, N. (2021). IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH. Мир исследований, 3(3).

Авторы


To'lqin Nuraliyev

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Ключевые слова:

Maple, Student[Calculus] paketi, IntTutor operatori
Powered by I-Edu Group