Опубликован 2022-03-16

CHIZIQSIZ TENGLAMALARNI TAQRIBIY YECHISH

Аннотация


Har bir mutaxassis, jumladan muhandis va iqtisodchi o‘zining ish faoliyatida,
hususan, inshoat qismlarining mustahkamligini, seysmik chidamliligini
loyihalashda va hisoblashda, issiqlik va gaz ta’minoti masalarini hal qilishda
murakkab tenglamalarning yechimini topish kerak bo‘ladi

Как цитировать


Nuraliyev, T. (2022). CHIZIQSIZ TENGLAMALARNI TAQRIBIY YECHISH. Журнал математики и информатики, 2(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/5340

Библиографические ссылки


Isroilov M.I. Hisoblash metodlari. Toshkent, Oʻqituvchi, 1-qism, 2003, 2-qism, 2008.

Aloyev R.D., Xudoyberganov M.Oʻ. Hisoblash usullari kursidan laboratoriya mashg’ulotlari toʻplami. OʻzMU . Oʻquv qoʻllanma . 2008 y. 110 b.

Dyakonov V.P. Maple 6: uchebnыy kurs. SPb.: Piter, 2001.

Bugrov Ya.S., Nikolskiy S.M. Elementы lineynoy algebrы i analiticheskoy geometrii. M.: Nauka. 1989.

Mamatov, J., & Yoldoshev, A. (2021). Geometrik mazmundagi masalalarni orgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALAR, ULARNI TARIXIY MA’LUMOTLARDAN FOYDALANIB YECHISHNING METODIK MASALALARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALARNI OQITISHDA TARIXIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J., & Yo’ldoshev, A. (2021). MATEMATIK TA’LIMDA AXBOROT-KOMUNIKATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J. (2021). O’Q SIMMETRIYASINING KOORDINATALARDA BERILISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). UCHBURCHAK YUZINI TOPISHDA MEDIANA FORMULASI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J., & Bosimova, D. (2021). MAKTAB MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., Sidiyorov, S., & Mamatov, J. (2021). NOCHIZIQLI SISTEMALARDA BIFURKATSION HOLATLARNI ANIQLASH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). SONNING BUTUN VA KASR QISMIGA DOIR TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Xolboyev, J. (2021). BAZI TASODIFIY MIQDORLARNING TAQSIMOT VA XARAKTERISTIK FUNKSIYALARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Esirgapov, J. (2021). MARKOV ZANJIRILARI UCHUN ERGODIK TEOREMA. Журнал математики и информатики, 1(4).

Isayev, N. (2021). IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH. Мир исследований, 3(3).

Авторы


To'lqin Nuraliyev

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Ключевые слова:

CHIZIQSIZ TENGLAMALAR, TAQRIBIY YECHISH
Powered by I-Edu Group