Опубликован 2022-03-16

O‟QUVCHILARNING KREATIVLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART MISOL VA MASALALARNING AHAMIYATI

Аннотация


Maqolada matematika darslarida o‟quvchilarning kreativlik
qobiliyatlarini rivojlantirishda nostandart misol va masalalardan foydalanishning
ahamiyati haqida bayon etilgan, hamda misollardan namunalar keltirilgan.
Shuningdek hisoblash murakkab bo‟lmagan nostandart misollardan dars jarayonida
foydalanish o‟quvchilar qamrovini oshirishi to‟g‟risida so‟z yuritilgan.

Как цитировать


Noriyeva, A. (2022). O‟QUVCHILARNING KREATIVLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART MISOL VA MASALALARNING AHAMIYATI . Журнал математики и информатики, 2(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/5339

Библиографические ссылки


Sanobar Jumanova “Noodatiy fikrlash mahorati yoxud kreativlik qanday shakllantiriladi?‖

Mamatov, J., & Yoldoshev, A. (2021). Geometrik mazmundagi masalalarni orgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALAR, ULARNI TARIXIY MA’LUMOTLARDAN FOYDALANIB YECHISHNING METODIK MASALALARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALARNI OQITISHDA TARIXIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J., & Yo’ldoshev, A. (2021). MATEMATIK TA’LIMDA AXBOROT-KOMUNIKATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J. (2021). O’Q SIMMETRIYASINING KOORDINATALARDA BERILISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). UCHBURCHAK YUZINI TOPISHDA MEDIANA FORMULASI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Авторы


Aziza Noriyeva

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Ключевые слова:

O‟quvchilar, kreativlik, yaratuvchanlik, nostansart misollar, bilimida bo‟shlig‟i bor o‟quvchilar
Powered by I-Edu Group