Опубликован 2022-03-16

MATEMATIKA DARSLARIDA O’QUVCHILARNING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART MISOL VA MASALALARDAN FOYDALANISH

Аннотация


Maqolada matematika darslarida o’quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini
rivojlantirishda nostandart misol va masalalardan foydalanish haqida bayon etilgan, hamda
mustaqil yechish uchun misollar keltirilgan.

Как цитировать


Noriyeva, A. (2022). MATEMATIKA DARSLARIDA O’QUVCHILARNING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART MISOL VA MASALALARDAN FOYDALANISH . Журнал математики и информатики, 2(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/5337

Библиографические ссылки


Sanobar Jumanova “Noodatiy fikrlash mahorati yoxud kreativlik qanday shakllantiriladi?”

Mamatov, J., & Yoldoshev, A. (2021). Geometrik mazmundagi masalalarni orgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALAR, ULARNI TARIXIY MA’LUMOTLARDAN FOYDALANIB YECHISHNING METODIK MASALALARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALARNI OQITISHDA TARIXIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J., & Yo’ldoshev, A. (2021). MATEMATIK TA’LIMDA AXBOROT-KOMUNIKATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Авторы


Aziza Noriyeva

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Ключевые слова:

Kreativlik, nostansart misollar, barkamol avlod
Powered by I-Edu Group