Опубликован 2022-03-15

Texnika yo'nalishi talabalarining kasbiy qiziqishlarini rivojlantirishda matematika

Аннотация


Ushbu maqolada texnika yo'nalishlarida taxsil olayotgan talabaning kasbiy qiziqishlarini shakllantirishda matematika auditoriyasining muxiti haqida tushunchalar keltirilgan.

Как цитировать


Halimov, O., & Po‘latov, B. (2022). Texnika yo’nalishi talabalarining kasbiy qiziqishlarini rivojlantirishda matematika. Журнал математики и информатики, 2(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/5335

Библиографические ссылки


Mamatov, J., & Parmanov, A. (2021). “3D CABRILOG V 2” DASTURI VOSITASIDA O’QUVCHILAR FAZOVIY TASAVVURINI RIVOJLANTIRISH . Журнал математики и информатики, 1(2). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/1703

Mamatov, J., Bayzaqov, M., & Rahimova, S. (2021). BERNULI VA PUSSON TAQSIMOTLARI. Журнал математики и информатики, 1(4).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALARNI OQITISHDA TARIXIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J., & Yoldoshev, A. (2021). Geometrik mazmundagi masalalarni orgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALAR, ULARNI TARIXIY MA’LUMOTLARDAN FOYDALANIB YECHISHNING METODIK MASALALARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J., Qahhorov, M. ., Parmanov, A. ., & Fayzullaev, S. . (2021). ABOUT THE MAIN TASKS OF TEACHING GEOMETRY AT THE SECONDARY SCHOOL. Журнал математики и информатики, 1(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/1239

Авторы


O'ktam Halimov

Jizzakh State Pedagogic Institute

B Po‘latov

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Ключевые слова:

kasb, matematika, qiziqish, texnika
Powered by I-Edu Group