Опубликован 2022-03-15

MATEMATIKA FANINI OʻRGATISHDA TARIXIY MATERIALLARDAN FOYDALANISH

Аннотация


Ushbu maqolada, bugungi kundagi ta’lim jarayonida
o‘quvchilarga matematika darslarida amaliy va nazariy tushunchalarni berishda
tarixiy materialarni o‘rgatishdir. Ayniqsa Al-Xorazmiy, Ibn Sino, Beruniy, Abu Nasr
Farobiyning matematikaga oid salmoqli ishlari maqtovga sazovor. Buyuk allomalarimizni qilgan ishlari, ayniqsa tenglamalarni o‘sha davrdagi yechilish usullari, qoldiq haqidagi tushunchalari, ko‘p xonali sonlarni qo‘shish, ayirish,
ko‘paytirishga doir sodda usullari, sonlarni kvadratini hisoblashni qulay usullari,
qadimiy masalalar orqali qadimiy o‘lchov birliklar bilan tanishtirishdan iboratdir.

Как цитировать


Po’latov, B., Xurramov, Y., & Yusupova, M. (2022). MATEMATIKA FANINI OʻRGATISHDA TARIXIY MATERIALLARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 2(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/5333

Библиографические ссылки


Amalov A. “Matematika o‘qitishda tarixiy ma’lumotlardan foydalanish” Toshkent, 2005 y.

Ahmedov S.A., Ahmedova S. “O‘rta Osiyoda arifmetika taraqqiyoti va uning o‘qitish tarixi“ Toshkent, 1991y

Bikbayeva N.U va boshqalar” Matematika” – Toshkent: O‘qituvchi, 2010y 4. www.nadlib.uz (A.Navoiy nomidagi O`z.MK).

Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. 1-jild. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar.

Mamatov, J., & Yo`ldoshev, A. (2021). Geometrik mazmundagi masalalarni o`rgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Журнал математики и информатики, 1(5). извлечено от https://phys-tech.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/3829

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALAR, ULARNI TARIXIY MA’LUMOTLARDAN FOYDALANIB YECHISHNING METODIK MASALALARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALARNI OQITISHDA TARIXIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Авторы


Baxtiyor Po'latov

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan

Yodgor Xurramov

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Manzura Yusupova

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Ключевые слова:

tenglama, kvadrat, qoldiq, miqdor, dirham, raqam, ko‘paytirish, arifmetika, ildiz

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group