Опубликован 2022-03-15

DARAJALI GEOMETRIYANI ODDIY DIFFERENSIAL T ENGLAMALARDA QO’LLANILISHI

Аннотация


Ishda umumiy ko’rinishda berilgan oddiy differensial tenglamaning
yoki dagi asimptotik yechimlari darajali geometriya [1.2] yordamida topilgan.
Quyidagi oddiy differensial tenglama berilgan bo’lsin,
(1)
Bu oddiy differensial tenglamaning va asimptotik yechimlarini topamiz. (1)
tenglamaning tashuvchisi [1]

 

bo’ladi. Bu nuqtalarni tekislikda qo’yi Nyuton ko’pyoqlisi ni topamiz.
Nyuton ko’pyoqlisi uchlari , , bo’lgan uchburchakdan iborat bo’ladi.

Как цитировать


Po’latov, B., & Azimov , A. (2022). DARAJALI GEOMETRIYANI ODDIY DIFFERENSIAL T ENGLAMALARDA QO’LLANILISHI . Журнал математики и информатики, 2(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/5332

Библиографические ссылки


Брюно А. Д. Асимптотики и разложения решений обыкновенного дифференциального уравнения // УМН, 2004. T. 59. № 3.С.31-80.

Солеев А. О решениях со степенными асимптотиками системы разностных уравнений // O’zbekiston matematika jurnali, № 4, 2008, 128-134 bet.

Mamatov, J., & Yo`ldoshev, A. (2021). Geometrik mazmundagi masalalarni o`rgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Журнал математики и информатики, 1(5). извлечено от https://phys-tech.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/3829

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALAR, ULARNI TARIXIY MA’LUMOTLARDAN FOYDALANIB YECHISHNING METODIK MASALALARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALARNI OQITISHDA TARIXIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Авторы


Baxtiyor Po'latov

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan

A Azimov

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Ключевые слова:

GEOMETRIYA, DIFFERENSIAL, TENGLAMALAR
Powered by I-Edu Group