Опубликован 2022-03-15

MATEMATIKADA UCHINCHI SHAXS YUMORI

Аннотация


Maqolada o’quvchilarga matematika fanini qiziqarli va tushunarli qilib o’qitish
uchun o’quvchilar tomonidan yo’l qo’yiladigan xatoliklarga nisbatan matematik
yumorlardan kasrlarni qisqartirish, kasrlarni qo’shish, logarifmlar, burchaklar
yig’indisi sinusi tushunchalari misolida qanday qilib foydalanish haqida ma’lumotlar
keltirilgan.

Как цитировать


Po’latov, B., Alimov , B., Fayzullayev, A., & Qo’ng’irov , M. (2022). MATEMATIKADA UCHINCHI SHAXS YUMORI . Журнал математики и информатики, 2(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/5331

Библиографические ссылки


U.A.Rozikov, N.H.Mamatova. Matematika va turmush.O’zR FA “Fan” nashriyoti.2020,14-19.

Н.Б.Алфутова, А.В.Устинов. Алгебра и теория чисел. Сборник задач для математических школ. Москва, МЦНМО,2002. 168-169.

Paulos J.A. Mathematics and humor: a study of the logic of humor . Chicago, IL: University of Chicago Press. 1980.

Славуцкмий И.И. В шутку и всерьез о математике. Санкт-Петербург, 1998.

Weber K., Mathematical humor: Jokes that reveal how we think about mathematics and why we enjoy it. Math. Intelligencer.2016

Seytov, A. J., Esonturdiyev, M. N., Qarshiboyev, O. S. O., & Quzmanova, G. B. (2020). LOGARIFMLARNING AYRIM HAYOTIY MASALALARDAGI TAТBIQI. Academic research in educational sciences, (3).

Mamatov, J., & Yo`ldoshev, A. (2021). Geometrik mazmundagi masalalarni o`rgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Журнал математики и информатики, 1(5). извлечено от https://phys-tech.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/3829

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALAR, ULARNI TARIXIY MA’LUMOTLARDAN FOYDALANIB YECHISHNING METODIK MASALALARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALARNI OQITISHDA TARIXIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Авторы


Baxtiyor Po'latov

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan

Bekzod Alimov

Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent region

Abduraxim Fayzullayev

Jizzakh Polytechnic Institute

Mamirboy Qo'ng'irov

Jizzakh Polytechnic Institute

Ключевые слова:

Matematik yumor, tub sonlar, proporsiya, kasrning maxraji va surati, kasrni qisqartirish, kasrlarni qo’shish, EKUB, EKUK, logarifm, burchak sinusi, burchaklar yig’indisi sinusi, kosinuslar ayirmasi
Powered by I-Edu Group