Опубликован 2021-10-05

TA’LIM JARAYONIDA MODULLI O‘QITISH TIZIMINING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN O’QITISH USULLARI

Аннотация


:   Hozirgi kunda mamlakatimizda yoshlarni har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalash bo‘lajak mutaxassislarni ma’naviy jihatdan pok,axloqiy jihatdan etuk va jismoniy jihatdan sog‘lom fikrlashga qaratilgan.O‘quvchilarning ta’lim faoliyatini va faol o‘qitish usullarini qo‘llashni tashkil etish mutaxassis kadrlar uchun eng zarur sifatlardan biri bo‘lib hisoblanadi.O‘quvchilarda bunday xususiyatni shakllantirish har bir pedagogning asosiy vazifasidir.

Как цитировать


Pardayev, S., Sindarov , S. ., & Ochilov , N. . (2021). TA’LIM JARAYONIDA MODULLI O‘QITISH TIZIMINING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN O’QITISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/2841

Авторы


Sherzod Pardayev

Jizzakh State Pedagogic Institute

Sadriddin Sindarov

Jizzakh State Pedagogic Institute

Navro’z Ochilov

Jizzakh State Pedagogic Institute

Ключевые слова:

Informatika, texnologiya, pedagogika, induktiv va deduktiv metodlar, evristik model

Выпуск


Раздел: Articles

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group