Опубликован 2021-10-04

O’Q SIMMETRIYASINING KOORDINATALARDA BERILISH USULLARI.

Аннотация


Ko’pincha almashtirishlar deganda darhol ko’z oldimizda geometrik tushinchalar paydo bo’ladi. Ammo algebraik almashtirishlar tushinchasi algebra fanida ham ko’p qo’llaniladi. Shundan kelib chiqib, o’q simmetriyasining algebraik ifodalarini keltirib chiqaramiz. Masalan berilgan nuqtaga to’g’ri chiziqqa nisbatan simmetrik bo’lgan nuqtani topishda geometriya fanida tekislikdagi aksiomalar sistemasidan foydalaniladi. Agar shu masalaga algebraik nuqtaiy nazardan yondashsak, bu tushincha ancha saddalashadi.

Как цитировать


Mamatov, J. (2021). O’Q SIMMETRIYASINING KOORDINATALARDA BERILISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/2632

Библиографические ссылки


Shafarevich I.R. Algebraicheskaya preobrazovaniya. Moskva. 1992.

Benks I.M. Algebraicheskaya preobrazovaniya. Moskva. Azbuka. 2018.

Mamatov, J., & Parmonov, A. (2020). Tasvirli masala matematikani o'qitish samaradorligini oshirish vositasi sifatida. Архив Научных Публикаций JSPI, 109-109.

Mamatov, J. (2020). Tasvirli masalalar tuzishda yo'l qo'yiladigan kamchiliklarni yop'qotish haqida. Архив Научных Публикаций JSPI.

Mamatov, J., Qahhorov, M. ., Parmanov, A. ., & Fayzullaev, S. . (2021). ABOUT THE MAIN TASKS OF TEACHING GEOMETRY AT THE SECONDARY SCHOOL. Журнал математики и информатики, 1(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/1239

Mamatov, J. (2020). Matematika fanini o’qitishda shaxsga yo’naltirish va kasbiy faoliyatga yo'naltirishning pedagogik shartlari. Журнал математики и информатики, (1).

Ergashev, J., Usarov, S., Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). MASOFAVIY TA’LIM VA UNING IMKONIYATLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Ergashev, B., Qazibekov, M., Usarov, S., & Mamatov, J. (2021). ZAMONAVIY TA’LIMDA SAMARALI O’QITISHNING BA’ZI SHAKLLARI VA TURLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J., & Tursunov , M. (2021). PIRAMIDALAR VA ULARNING TEKISLIKLAR BILAN KESIMI. Журнал математики и информатики, 1(2). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/1212

Mamatov, J. (2021). PRIZMALAR VA ULARNING TEKISLIKLAR BILAN KESIMI. Журнал математики и информатики, 1(2). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/1211

Mamatov, J., & Parmanov, A. (2021). PLANIMETRIK MASALALARNI ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA O’QITISHNING SAMARADORLIGI HAQIDA . Журнал математики и информатики, 1(2). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/1702

Mamatov, J., & Parmanov, A. (2021). “3D CABRILOG V 2” DASTURI VOSITASIDA O’QUVCHILAR FAZOVIY TASAVVURINI RIVOJLANTIRISH . Журнал математики и информатики, 1(2). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/1703

Авторы


Jasur Mamatov

Jasur Mamatov

Ключевые слова:

algebraik almashtirishlar, simmetriya, To’g’ri chiziq, o`q simmеtriyasi

Выпуск


Раздел: Articles

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 4 5 > >> 
Powered by I-Edu Group